เสี่ยง เซียมซี

เสี่ยง เซียมซี รายวัน เซียมซี หรือชื่อจีนคือ (Xī mǔ xī) มีความเชื่อว่ามีการกำเนิดมาจากในประเทศจีน ในสมัยราชวงศ์ฉาง ซึ่งโดยจะเป็นการทำนายดวงชะตา โดยจะเป็นการเขียนหรือวาดตัวเลขลงไว้บนไม้ไผ่ที่ได้จัดทำไว้เป็นซีก ๆ 

เซียมซีได้เข้ามาในประเทศไทยพร้อมๆกับชาวจีนที่เข้ามาค้าขายในบ้านเราตั้งแต่สมัยสุโขทัย โดยเริ่มต้นในวัดจีนหรือศาลเจ้าเล็กๆๆ  โดยหากยึดจากศาลเจ้า ลิ้มโกเหนี่ยว หรือ (หลินกู๊เหนียง) ในประเทศไทยจังหวัดปัตตานี ซึ่งได้สร้างขึ้นเมื่อในพ.ศ.2116 

คำทำทายของเซียมซีนั้นจะแบ่งได้เป็น 4 ประเภทคือ ดีเลิศ ดี ปานกลาง และ ไม่ดี ซึ่งจะนิยมเขียนเป็นคำกลอน และสอดแทรกคำสอนทางศาสนา เอาล่ะครับต่อจากนี้ ขอให้ท่านตั้งสมาธิให้ดี ในการทายเซียมซีครั้งนี้จะช่วยบอกอนาคตของท่าน สามารถใช้งาน เซียมซีรายวัน ได้เลยครับ

โปรโมชั่น iphone